Hudson Cup (Men)

Preliminary Round
Play on or before
Friday 26 July
Quarter Finals
Play on or before
Friday 2 August
Semi Finals
Play on or before
Friday 9 August
Final
(At Sellindge)

Saturday 24 August
Ashford Rail
v
Lyminge
Sellindge
v


vv

 Folkestone
v
Wear Bay
New Romney
v
Cheriton

v

~ Winning Club ~
Folkestone Park
v
Hythe