Hudson Cup (Men)
 • Play on or before the dates shown • ▻Rules
- Preliminary Round -
Friday 26 July
 - Quarter Finals -
Friday 2 August
- Semi Finals -
Friday 9 August
- Final -
(At Sellindge)

Saturday 24 August
Ashford Rail
v
Lyminge
Sellindge
v


vv

 Folkestone
v
Wear Bay
New Romney
v
Cheriton

v~ Winning Club ~Folkestone Park
v
Hythe